لیست دوره های حضوری و مجازی


برای ثبت نام و شرکت در دوره، نیاز به ثبت نام در سامانه آموزشی دارید
پس از ورود به سامانه آموزشی،از منوی کاربری گزینه "ثبت نام در دوره ها" را انتخاب نمایید
برای ثبت نام یا ورود به سامانه آموزشی کلیک کنید

ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
چهارم ابتدایی آزمون آزمون مشورتی بدون استرس پایه چهارم 1402/09/01 12 9000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
پنجم ابتدایی آزمون آزمون مشورتی بدون استرس پایه پنجم 1402/09/01 12 9000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی آزمون آزمون مشورتی بدون استرس پایه ششم 1402/09/01 12 9500000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی کلاس حضوری-میرداماد پایه ششم - کلاس پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/04 24 240000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
پسران - پنج شنبه - 14 الی 17:50 18
دختران - جمعه - 10 الی 13:50 18
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی کلاس مجازی پایه ششم - آنلاین(محدود) پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/07/20 24 179000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
مختلط - شنبه-18 الی19/یکشنبه-19:15 الی20:15/دوشنبه-18 الی19/سه شنبه19:15 الی20:15 30
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی کلاس مجازی پایه ششم - آنلاین پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/11 24 49000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
مختلط - پنج شنبه -ادبیات 10:20 تا 11:20 - ریاضی 12:20 تا 13:20 - هوش تصویری 13:30 الی 14:30 97
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی آزمون 11 آزمون شبیه سازی تیزهوشان ششم آنلاین 1402/12/03 11 48000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
مختلط - پنجشنبه - آزمون به صورت اینترنتی و کلاس بر بستر adobe connect 5000
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
ششم ابتدایی آزمون 11 آزمون شبیه سازی تیزهوشان ششم حضوری 1402/12/03 11 48000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
مختلط - پنجشنبه - آزمون به صورت حضوری و کلاس بر بستر adobe connect 1973
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هفتم متوسطه آزمون آزمون مشورتی بدون استرس پایه هفتم 1402/09/01 12 9000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
هشتم متوسطه آزمون آزمون مشورتی بدون استرس پایه هشتم 1402/09/01 12 9000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
نهم متوسطه آزمون 11 آزمون شبیه سازی تیزهوشان نهم حضوری 1402/12/03 11 48000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
مختلط - پنجشنبه - آزمون به صورت حضوری و کلاس بر بستر adobe connect 4985
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
نهم متوسطه آزمون 11 آزمون شبیه سازی تیزهوشان نهم آنلاین 1402/12/03 11 48000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
مختلط - پنجشنبه - آزمون به صورت آنلاین و کلاس بر بستر adobe connect 5000
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
نهم متوسطه کلاس حضوری-میرداماد پایه نهم - کلاس پاییز 1402 - آمادگی آزمون تیزهوشان 1402/08/04 24 270000000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت
پسران - پنج شنبه - 13 الی 17:50 23
دختران - جمعه - 9 الی 14 22
ویژه نوع دوره نام دوره تاریخ شروع تعداد هفته شهریه(ریال)
نهم متوسطه آزمون آزمون مشورتی بدون استرس پایه نهم 1402/09/01 12 9500000
روز و ساعت تشکیل ظرفیت